Dobowy i tygodniowy czas kierowcy

Praca większości z nas przebiega w ustalonym trybie. Pracujemy osiem godzin dziennie, czterdzieści godzin tygodniowo i rzadko kiedy inaczej. Są jednak branże, w których praca w takim trybie jest niemożliwa. Do branż tego typu zalicza się transport. Trudno sobie wyobrazić, że kierowca przewożący psujące się owoce, kończy pracę po ośmiu godzinach i kontynuuje ją następnego dnia. Podobnie nie może przebiegać praca osób trudniących się przewozem ludzi. Dobowy i tygodniowy czas kierowcy zawodowego rozliczany jest inaczej niż czas pracy urzędnika czy sprzedawcy. Podobnie jak inni pracownicy, kierowcy zawodowi mają prawo do dobowego i tygodniowego wypoczynku. Obowiązkiem pracodawców jest przestrzeganie przepisów związanych z tym wypoczynkiem. Naruszenie tych przepisów jest łamaniem praw pracowniczych i grozi za to kara grzywny od 1000 zł do 30000 złotych. Prawo pracy przewiduje minimum 11 godzin dobowego wypoczynku dla każdego pracownika. W ciągu tygodnia, każdy pracownik ma prawo do minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Kierowcy zawodowi rozliczani są na nieco innych zasadach. Aby zapewnić im odpowiednią ilość wypoczynku w ciągu doby i w ciągu tygodnia, stosuje się przerwy w prowadzeniu pojazdów. Dlatego, na dłuższe kursy wysyła się po dwóch szoferów lub wymienia się ich w trakcie podróży. Jednorazowy kurs bez przerwy za kierownicą ciężarówki, autobusu lub innego pojazdu, nie może trwać dłużej niż 9 godzin. Po każdych 9 godzinach za kółkiem kierowca musi mieć przerwę. W ciągu tygodnia dopuszcza się dwukrotnie dzienny czas prowadzenia pojazdu trwający dziesięć godzin. Przy czym tydzień liczony jest od godziny 00,00 w poniedziałek do godziny 23,59 w niedzielę. Bez względu na to jaki pojazd prowadzi, kierowca musi odpocząć po ciągłym kierowaniu pojazdem przez 4,5 godziny. Przerwa musi trwać 45 minut. Można ją rozłożyć na dwie krótsze: 30 minut i 15 minut. W ciągu tygodnia, kierowca zawodowy nie może przepracować więcej niż56 godzin. Jeśli kierowca pracuje przez dwa tygodnie, to łączna ilość przepracowanych w tym czasie godzin nie może przekroczyć 90.

Writen by admin

Join the discussion

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *