Dobowy i tygodniowy czas kierowcy

 

Prawo pracy reguluje to jak długo pracujemy i wypoczywamy. Przez wypoczynek rozumie się brak styczności z miejscem pracy i czynnościami zawodowymi. Przepisy prawa pracy mówią o wypoczynku dobowym i tygodniowym, jaki trzeba zapewnić wszystkim pracownikom. Pracownicy mają prawo do minimum 11 godzin wypoczynku w ciągu każdej doby i minimum 35 godzin wypoczynku w każdym tygodniu. Continue reading „Dobowy i tygodniowy czas kierowcy”

Dobowy i tygodniowy czas kierowcy

Praca większości z nas przebiega w ustalonym trybie. Pracujemy osiem godzin dziennie, czterdzieści godzin tygodniowo i rzadko kiedy inaczej. Są jednak branże, w których praca w takim trybie jest niemożliwa. Do branż tego typu zalicza się transport. Trudno sobie wyobrazić, że kierowca przewożący psujące się owoce, kończy pracę po ośmiu godzinach i kontynuuje ją następnego dnia. Podobnie nie może przebiegać praca osób trudniących się przewozem ludzi. Continue reading „Dobowy i tygodniowy czas kierowcy”