Kurs na przewóz rzeczy

Czym jest i do czego odnosi się kurs na przewóz rzeczy? Mówiąc najogólniej, chodzi o kurs lub szkolenie, do którego odbycia zobowiązany jest kierowca chcący zarabiać na świadczeniu usług transportowych, to jest na przewożeniu różnego typu towarów. Typ szkolenia uzależniony jest od tego, kiedy dany kierowca po raz pierwszy zdobył prawo jazdy kategorii C i C1. Szkolenie w zakresie przewozu rzeczy może być okresowe. Taki kurs obejmuje kierowców posiadających prawo jazdy C, wydanym przed 10 września 2009 roku. Szkolenie takie obejmuje także szoferów posiadających świadectwa kwalifikacji zawodowej po kursie kwalifikacyjnym wydane przez wojewodę. Z kolei kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje kierowców mających więcej niż 21 lat i posiadających prawo jazdy kategorii C. Ich prawo jazdy musi być wydane po 10 września 2009. Taki kurs kończy się egzaminem państwowym. Istnieje również kwalifikacja wstępna, uzupełniająca, przyspieszona. Kierowcy, którzy chcą ją uzyskać muszą mieć skończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kategorii C wydane po 10 września 2009. Kurs obejmuje kierowców z zaliczoną kwalifikacją wstępną i wstępną przyspieszoną. Kurs ten również kończy się egzaminem państwowym. Podobnie jest w przypadkach innych rodzajów kwalifikacji. Są to: kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców poniżej 21 roku życia, z prawem jazdy kategorii C otrzymanym po 10 września 2009i ukończyli kwalifikację wstępną i wstępną przyspieszoną. Kurs na przewóz rzeczy obejmuje wiele stopni i rodzajów kwalifikacji. Wszystkie one kończą się egzaminem państwowym organizowanym przez ośrodki szkoleniowe.