Jazda na cudzej karcie kierowcy, jakie kary?

 

Kartę kierowcy musi posiadać każdy, kto pracuje w transporcie i prowadzi duże samochody ciężarowe. Przed każdą trasą, kierowca musi upewnić się, że jego karta znajduje się w wozie i że jest nieuszkodzona. Bez karty nie powinna odbyć się żadna podróż służbowa. Karta jest tak ważna, ponieważ to właśnie tam zapisywany jest dokładny przebieg trasy. Wszyscy kierowcy zawodowi posiadają imienne karty. Na każdej z kart umieszczone jest zdjęcie jej właściciela i widnieje jego własnoręczny podpis. Karta zawiera również dane osobowe kierowcy. Karta kierowcy to urządzenie, które współpracuje z tachografem cyfrowym. Po włożeniu do tachografu, karta sczytuje wszystkie informacje o pracy kierowcy wykonywanej przez ostatnie 28 dni. Praca kierowcy obejmuje jazdy, przerwy, postoje i wypoczynki. To także prędkości, z jakimi poruszał się pojazd prowadzony przez szofera. Karty kierowcy obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej i służą ograniczeniu nadużyć związanych ze świadczeniem usług transportowych i przewozowych. Żaden kierowca nie może korzystać z karty, która nie należy do niego. Posługiwanie się kartą należącą do kogoś innego jest surowo karane. Na jazdę na cudzej karcie muszą uważać szczególnie ci, którzy podczas pracy przesiadają się z jednego pojazdu do drugiego. Podczas takich przesiadek nie mogą oni zapomnieć o włożeniu własnej karty do tachografu w kolejnym pojeździe. Służby kontrolujące przestrzeganie zasad transportu międzynarodowego nie interesuje czy kierowca korzysta z cudzej karty umyślnie czy przez nieuwagę, zapomnienie czy przeoczenie.