Dobowy i tygodniowy czas kierowcy

 

Prawo pracy reguluje to jak długo pracujemy i wypoczywamy. Przez wypoczynek rozumie się brak styczności z miejscem pracy i czynnościami zawodowymi. Przepisy prawa pracy mówią o wypoczynku dobowym i tygodniowym, jaki trzeba zapewnić wszystkim pracownikom. Pracownicy mają prawo do minimum 11 godzin wypoczynku w ciągu każdej doby i minimum 35 godzin wypoczynku w każdym tygodniu. Continue reading „Dobowy i tygodniowy czas kierowcy”