Dobowy i tygodniowy czas kierowcy

Praca większości z nas przebiega w ustalonym trybie. Pracujemy osiem godzin dziennie, czterdzieści godzin tygodniowo i rzadko kiedy inaczej. Są jednak branże, w których praca w takim trybie jest niemożliwa. Do branż tego typu zalicza się transport. Trudno sobie wyobrazić, że kierowca przewożący psujące się owoce, kończy pracę po ośmiu godzinach i kontynuuje ją następnego dnia. Podobnie nie może przebiegać praca osób trudniących się przewozem ludzi. Continue reading „Dobowy i tygodniowy czas kierowcy”